14.08.2018 13:09

Garkalnes pašvaldības īpašumā nodos valsts autoceļa Ādaži–Garkalne posmu 600 metru garumā

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Garkalnes pašvaldības īpašumā nodos valsts autoceļa Ādaži–Garkalne posmu 600 metru garumā pixabay.com

Garkalnes pašvaldības īpašumā tiks nodots valsts autoceļa Ādaži–Garkalne posms 600 metru garumā, otrdien lēma valdība. Valdības rīkojums paredz, ka šis ceļa posms pašvaldības īpašumā tiks nodots bez maksas.

Garkalnes novada pašvaldība ir norādījusi, ka nekustamais īpašums kā ceļa servitūts apgrūtina personu īpašumus un paredzēts atsevišķa jaunizveidojama īpašuma piebraucamā ceļa posma izbūvei.

Atbilstoši Zemes pārvaldības likumam, lai nodrošinātu, ka netiek liegta pārvietošanās pa pašvaldības autoceļu, Garkalnes novada pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām un attiecīgajam ceļa servitūtam pakļauto kalpojošo nekustamo īpašumu reālās sadales iespējām normatīvos noteiktajā kārtībā par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu organizēs zemes zem autoceļa atsavināšanu.

Līdz ar to valdība atzina, ka nekustamā īpašuma izmantošanai un apsaimniekošanai Garkalnes novada pašvaldība rīkosies likumā "Par pašvaldībām" minētās autonomās funkcijas ietvaros, nodrošinot savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un veicot ielu, ceļu un laukumu būvniecību un uzturēšanu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistot līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammas "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)".

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda vienlaikus ar Garkalnes novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu uz šo īpašumu.