10.02.2014 10:47

Kas Ogrē gūs virsroku – iedzīvotāju vai lielveikala "Rimi" būvniecības lobētāju intereses?

Autors  Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Aptuveno 30 sanāksmē klātesošie iedzīvotāji faktiski vienbalsīgi aicināja pašvaldību Parka ielas rekonstrukciju veikt tikai posmā no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai. Pašlaik savu viedokli izsaka deputāte Ilga Vecziediņa. Aptuveno 30 sanāksmē klātesošie iedzīvotāji faktiski vienbalsīgi aicināja pašvaldību Parka ielas rekonstrukciju veikt tikai posmā no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai. Pašlaik savu viedokli izsaka deputāte Ilga Vecziediņa. Dzintra Dzene

Janvāra nogalē Ogres novada domē notika Parka ielas rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas sapulce, kurā piedalījās vairāki desmiti iedzīvotāju, uzņēmēji, domes amatpersonas un deputāti, kam nav vienaldzīgs Parka ielas tālākais liktenis.

Vairākums iedzīvotāju rekonstrukciju atbalsta, taču uzskata, ka tā jāveic vien posmā no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai, zonu aiz Kultūras centra saglabājot kā pilsētas centrālo parku, nevis maģistrālo ielu, kas gan varētu nesaskanēt ar "Rimi" būvniecības lobētāju interesēm.

Sanāksmes sākumā SIA "Peaf" pārstāvis Ivars Bebris klātesošos iepazīstināja ar plānoto Parka ielas rekonstrukcijas skiču projektu, kas izstrādāts saskaņā ar pašvaldības būvvaldes 2013. gada februārī izsniegto projektēšanas uzdevumu.

Projekts paredzēts trijās kārtās
"Var teikt, ka iela ir pilnībā sabrukusi. Tās nolietojums ir 100 procentu, un atlikusī vērtība – nulle," skaidro I. Bebris. Projektētājs norāda, ka pēc ilgām diskusijām ar būvvaldi un domes speciālistiem pieņemts lēmums atteikties no pilsētas attīstības plānā paredzētās maģistrālās ielas izbūves un "likt nedaudz lielāku akcentu uz gājēju plūsmu". Sešus metrus platā, 570 metrus garā iela, kurā paredzēta divvirzienu kustība, būs kā savienojošā iela starp divām maģistrālēm – Tīnūžu ielu un Upes prospektu.

Projektā paredzēts izveidot 1,5 metrus platu gājēju celiņu un tikpat platu veloceliņu, paplašināt stāvvietas aiz Ogres Kultūras centra, izbūvēt stāvvietas pie bērnudārza "Strautiņš" un ieeju tajā nodrošināt no Ceriņu ielas un Lapu ielas, nevis no Parka ielas, kā tas ir pašlaik. Paredzēts izzāģēt arī vairākus kokus, to vietā iestādot aptuveni 30 jaunus.

Projekts sadalīts trijās kārtās: pirmā – no Upes prospekta līdz Ceriņu ielai; otrā – no Ceriņu ielas līdz Lapu ielai; trešā – no Lapu ielas līdz Tīnūžu ielai. Taču, kā uzsver projektētāji, šāds sadalījums nenozīmē, ka projekta izpilde jāveic tieši tādā secībā un to var īstenot pa posmiem, atkarībā no pieejamā pašvaldības finansējuma.

Projektu virza lielveikala interesēs
Ogres novada domes deputāts Egīls Helmanis pauda viedokli, ka, īstenojot minēto projektu tā pašreizējā versijā, tiktu iznīcināta pilsētas klusā centra ideja kā tāda. Intensīva autosatiksme Parka ielā apdraudēs gājēju plūsmu, sevišķi bērnus, kuri līdz šim šajā pilsētas daļā varēja justies samērā droši. Tāpat savu nozīmi zaudētu arī gājēju un veloceliņš Pļavas ielā, kas pēkšņi aprautos pie Parka ielas.

Deputāts Parka ielas projekta izstrādi sasaista ar "Rimi" veikala būvniecības ieceres lobēšanu no domes vadības puses, nevis rūpēm par iedzīvotāju interesēm. "Neredzu ieguvumus no šī projekta, kas ir samocīts no sākuma līdz beigām. Nekur pasaulē lielveikali netiek celti pilsētas centrā, tos ceļ nomalēs. Ja mēs atļaujam šī projekta realizāciju, tas vairs nav klusais centrs, tas vairs nav drošs mūsu bērniem. Manuprāt, vajadzētu atzīt, ka šis projekts tiek virzīts, lai izbūvētu lielveikalu "Rimi", cita iemesla nav. Mums būtu jātiek skaidrībā, vai mums pirmā vietā ir cilvēki, vai kaut kādas biznesa intereses. Ja lielveikala īpašnieki vēlas risināt piebraukšanas problēmas, lai viņi to dara, bet ne uz iedzīvotāju rēķina," norādīja E. Helmanis.

Viņš arī aicināja vispirms domāt par pilsētas satiksmes drošības problēmu risināšanu daudz bīstamākās vietās – pie Ogres 1. vidusskolas, Jaunogres vidusskolas un dzelzceļa Vidzemes ielā 6. Ogres būvvaldes vadītāja Maija Rinka skaidroja, ka Mālkalnes prospekts jau šovasar tiks rekonstruēts, tādējādi arī satiksmes drošība šajā rajonā uzlabosies. Tiek meklēts risinājums arī satiksmes drošības uzlabošanai pie Ogres 1. vidusskolas. Savukārt pašvaldības izpilddirektors Jānis Latišs norādīja, ka jautājumi saistībā ar satiksmes drošību dzelzceļa tuvumā risināmi pārrunu ceļā ar AS "Latvijas Dzelzceļš".

Arī deputāts Juris Laizāns atzina, ka, īstenojot projektu un izveidojot divvirzienu ielu, pilsēta var neatgriezeniski zaudēt iespēju laukumā aiz Kultūras centra kādreiz izbūvēt un iekārtot parka zonu, par kuru jau ne vienreiz vien ir diskutēts. J. Laizāns atbalsta nepieciešamību sakārtot ielu, taču uzskata, ka ielas rekonstrukcija jāveic tikai posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai. "Redzam, cik aktīvi tiek izmantots Meža prospekts, uz kura izvietotas gan gājēju pārejas, gan luksofors, un kādi negadījumi notiek pat regulējamos krustojumos. Turklāt ne katrs, pat pieredzējis šoferis ziemā varēs pret kalnu izbraukt "T" veida krustojumā uz Tīnūžu ielu," uzskata J. Laizāns.

Nojaukšanu saskaņo, bet izbūvēt nepiespiež
Ogres Kultūras centra direktore Ligita Zadvinska, aizstāvot rekonstrukcijas ieceri, kā argumentu minēja nepieciešamību paplašināt autostāvvietu aiz Kultūras centra, jo viņas vadītajā iestādē ik gadu notiekot vairāk nekā 300 pasākumu, kurus kopumā apmeklē vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Turklāt ir iecere Kultūras centrā izbūvēt liftu, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu iekļūšanu Kultūras centra Mazajā un Deju zālē, ko vieglāk varēs īstenot, ja aiz Kultūras centra būs izveidota stāvvieta ar invalīdu vietām.

Kā vienu no svarīgākajiem argumentiem par labu ielas izbūvei L. Zadvinska minēja faktu, ka savulaik Kultūras centra tuvumā atradusies ūdens ņemšanas vieta, taču pēc zemesgabala privatizācijas tā nojaukta. Parka ielas rekonstrukcijas projekts paredz izbūvēt ūdensvadu ar atzaru uz Kultūras centru, kāds nepieciešams saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem.

E. Helmanis savukārt norādīja, ka šis arguments neiztur nekādu kritiku, jo savulaik L. Zadvinska saskaņoja ūdens ņemšanas vietas nojaukšanu: "Atgādināšu kādu senu stāstu. Savulaik tā varonis nopirka zemi, uz kura atradās represēto piemineklis. Uz šīs zemes neko nevarēja būvēt, līdz ar to tā faktiski bija nevērtīga. Stāsta varonis tolaik bija arī deputāts un spēja šo zemi samainīt pret daudz labāku, taču arī uz tās bija apgrūtinājums – ūdens ņemšanas vieta. L. Zadvinskas kundze saskaņoja šīs ūdens ņemšanas vietas nojaukšanu ar nosacījumu, ka zemes īpašnieks izbūvēs pievadu, bet to tā arī neizdarīja. Ir pagājuši jau daudzi gadi un šķiet, ka neviens par to neuztraucas.

Savukārt deputāts un Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Andrejs Ceplītis piebilda, ka Kultūras centra vadība, iesniedzot pieprasījumu nākamā gada budžetam, ūdensvada izbūves nepieciešamību kā primāro vajadzību nav minējusi, un jautāja: ja tik ilgu laiku šo jautājumu nav varēts atrisināt, tad varbūt Zadvinskas kundzei pienācis laiks padomāt par demisiju?

Nesaprot, uz kāda pamatojuma bāzes veidots šis projekts
A. Ceplītis piekrīt viedoklim, ka Parka ielas rekonstrukcijas projekts izstrādāts, lai lobētu lielveikala "Rimi" būvniecību, atgādinot, ka diskusijas par Parka ielas jautājumu turpinās jau vairāku gadu garumā. "Šis jautājums šobrīd tiek lobēts nesolīdā veidā, lai maldinātu sabiedrību un iedzīvotājus. Mēs, vairāki deputāti, pirms divām nedēļām uzrakstījām pašvaldības vadībai iesniegumu ar lūgumu izskaidrot, uz kāda pamatojuma bāzes tiek veidots šis projekts, taču atbildi tā arī neesam saņēmuši. Neesmu redzējis arī detālplānu, kas izstrādāts 2005. gadā. Būtu stingri jāievēro iedzīvotāju intereses, sākot projekta realizāciju no Tīnūžu ielas, un pietiktu, ja Parka iela tiktu izbūvēta tikai līdz Ceriņu ielai," uzskata deputāts.

Viņaprāt, Kultūras centram it kā paredzēto stāvlaukumu galvenokārt izmantotu plānotā lielveikala "Rimi" apmeklētāji. A. Ceplītis atgādina, ka Ogres novada domes deputāti jau divas reizes šo ieceri noraidījuši, tomēr tā tiek virzīta bez viņu ziņas. Pēc Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja domām, pilsētā vispirms būtu jāsakārto citas ielas, kur situācija ir vēl kritiskāka.

Zonu aiz Kultūras centra redz kā pilsētas parku, nevis maģistrālo ielu
Arī aptuveni 30 klātesošie iedzīvotāji faktiski vienbalsīgi aicināja pašvaldību Parka ielas rekonstrukciju veikt tikai posmā no Tīnūžu ielas līdz Ceriņu ielai un jebkurā gadījumā rekonstrukciju sākt no Tīnūžu ielas, nevis plānotā lielveikala puses. Bērnudārza "Strautiņš" pārstāve Rasma Briško aicināja sakārtot stāvlaukumu pie bērnudārza un iebilda pret koku izzāģēšanu. Parka ielas iedzīvotāja Rita Dindūne atzina, ka mērķis sakārtot ielu, kas šobrīd ir "viena bedru taka", pats par sevi nav slikts, taču viņu, tāpat kā daudzus citus iedzīvotājus, biedē maģistrālās ielas statuss.

R. Dindūne norādīja, ka pēc projekta realizācijas, palielinoties satiksmes intensitātei, pasliktināsies ielas iedzīvotāju dzīves kvalitāte. "Ja man garām ik dienu brauks simtiem mašīnu, arī kravas furgoni, pārsniedzot pieļaujamo ātrumu, tad manas tiesības uz normālu vidi netiks nodrošinātas. Trotuāri un veloceliņi ir vajadzīgi, bet, lai mēs disciplinētu autobraucējus, pret dzīvojamām mājām jāizveido gulošie policisti," sacīja ogrēniete.

Savukārt iedzīvotājs Ivars Ornicāns iebilda pret to, ka Parka ielas rekonstrukcijā iekļauts privāta zemesgabala labiekārtojums, iekļaujot nobrauktuves uz iecerēto lielveikalu, bet Parka ielas 1b iedzīvotājs Aivars Supe norādīja, ka šajā rajonā veikali ir ik pēc 100 metriem: "Mūsu pašu uzņēmējiem jābūt pret to, lai pilsētas centrā celtu vēl vienu veikalu."

Parka ielas 8. nama iedzīvotāja Vita Bormane nevēlas gar savu māju maģistrāli ar divvirzienu kustību. Arī Meža prospekta 4a mājas vecākais Ivars Kaļķis zonu aiz Kultūras centra redz kā pilsētas centrālo parku, nevis maģistrālo ielu. Savukārt deputāte Ilga Vecziediņa, kura pati dzīvo Parka ielas tiešā tuvumā, atgādināja, ka šobrīd smagais transports kursē ārpus pilsētas centra, bet Parka ielas rekonstrukcijas projekta īstenošana šajā ziņā varētu ieviest nepatīkamas korekcijas.

I. Vecziediņa uzskata, ka Parka ielai jābūt tikai un vienīgi šī kvartāla piebraucamajam ceļam, kā tas bijis līdz šim, bet daļai no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam jābūt kā gājēju zonai. Savukārt Parka ielas iedzīvotāja Inese Lazdupe norādīja, ka šobrīd satiksme Parka ielā ir minimāla un galvenokārt vērojama no rītiem, kad bērni tiek atvesti uz bērnudārzu, un pēcpusdienās, kad viņi dodas mājup. Līdz ar ielas izbūvi šī situācija mainīsies.

Projektētāji vairākkārt tiekas arī ar "Rimi" pārstāvjiem
M. Rinka uzsvēra, ka publiskā apspriešana tiek rīkota, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus. Visi viedokļi – gan sanāksmē izteiktie, gan individuāli iesniegtie, gan publiskās apspriešanas žurnālā ierakstītie – sabiedriskajai apspriešanai beidzoties, tiks apkopoti un iesniegti Tautsaimniecības komitejas deputātiem, kuri tad varēs lemt par Parka ielas rekonstrukcijas ieceres tālāko virzību.

Pašvaldības pārstāvji jebkādu minētā projekta saistību ar nākotnē šeit iecerēto "Rimi" būvniecību pilnībā noliedz. Taču, atbildot uz E. Helmaņa uzdoto jautājumu – vai projektētāji ir tikušies ar "Rimi" pārstāvjiem, I. Bebris bija spiests atzīt, ka šādas tikšanās bijušas, turklāt vairākas...

Ogres novada domes deputāte Dzintra Mozule, kura arī piedalījās sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, atzina, ka arī, viņasprāt, Parka ielas rekonstrukcijas iecere nav labākais risinājums, un nebūt nepauž patiesas rūpes par ogrēniešiem. "a iepriekš "Rimi" celtniecību Ogres klusajā centrā nespēja panākt ar deputātu balsojumu, tad tagad šo jautājumu "caursit" no otra gala – no domes administrācijas. Arī projektētājs vaļsirdīgi atzina, ka projektēšanas laikā vairākkārt ticies ar "Rimi" pārstāvjiem, kuri šobrīd šajā plānā atklāti un reāli vispār nav spēlētāji...

No vienas puses, – žēl, ka domes vadība neuzskatīja par vajadzīgu piedalīties šajā sanāksmē, lai atbildētu uz visiem "neērtajiem" jautājumiem. No otras, – tas, ka "sabiedriskajai apspriešanai ir tikai konsultatīvs raksturs", mums, deputātiem, būtiskās izšķiršanās ne reizi vien ticis atgādināts," atzina Dz. Mozule.

Parka ielas būvniecības ieceres publiskā apspriešana turpināsies līdz 12. februārim. Iedzīvotāji aicināti nebūt vienaldzīgi un paust savu viedokli šajā jautājumā. Un atliek vien cerēt, ka domes vadība tajā tomēr arī ieklausīsies.

Parka ielas būvniecības ieceres publiskā apspriešana turpināsies līdz 12. februārim. Iedzīvotāji aicināti nebūt vienaldzīgiem un paust savu viedokli šajā jautājumā.Parka ielas būvniecības ieceres publiskā apspriešana turpināsies līdz 12. februārim. Iedzīvotāji aicināti nebūt vienaldzīgiem un paust savu viedokli šajā jautājumā.