12.12.2017 17:55

Olaines novadā – tikai vienu vidusskolu?

Autors  Agita Klapare
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Pētnieki aicina Olainē atstāt vienu vidusskolu un veidot to uz tagadējās 1. vidusskolas bāzes. Pētnieki aicina Olainē atstāt vienu vidusskolu un veidot to uz tagadējās 1. vidusskolas bāzes. publicitātes

Atsevišķām Rīgas ietekmes areāla pašvaldībām nākotnē būs jāatsakās no vidusskolu 10.–12. klašu posma, secināts pētījumā par vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi Latvijā, kas veikts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtījuma.

Pētījumā skaidrots, ka, lai arī Olaines pagastā iedzīvotāju skaits pamazām aug, pilsētā, kur dzīvo lielākā daļa novada iedzīvotāju, tas turpina samazināties. Pēc pētījuma autoru domām, pašreizējais vidusskolēnu skaits ļauj Olainē attīstīt tikai vienu vidusskolu esošo divu skolu vietā (160 vidusskolēnu). Autori aicina vidusskolu veidot uz 1. vidusskolas bāzes, kur ir nedaudz augstāks obligāto centralizēto eksāmenu jeb OCE indekss (57,6%) un lielāks vidusskolēnu skaits (95 pret 66) nekā 2. vidusskolā (OCE indekss 54,5%), kas būtu jāreorganizē par pamatskolu.
Abas vidusskolas sniedz labu izglītības kvalitāti, ko apliecina centralizēto eksāmenu rezultāti.

Olaines 1. vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, savukārt Olaines 2. vidusskola – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu.

Skolas darbība jāvērtē pēc kvalitātes rādītājiem

"Ņemot vērā Olaines novada vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātus, mēs tādu domu, ka Olainē būs tikai viena vidusskola, nepieļaujam," pārliecināta ir Olaines 1. vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Ruta Ličāgina. Viņa uzskata, ka ir jāizvērtē arī skolu kvalitāte un ka viena pētījuma rezultāti pilnībā neatspoguļo reālo situāciju skolās. "Novada skolu optimizācijas plānošana ir pašvaldības kompetence, kas noteikti šo procesu vispirms izvērtēs."

Olaines 2. vidusskolas direktore Ludmila Osipova saka: "Pētījuma dati par skolēnu skaitu vidusskolas klasēs ir novecojuši. Šajā mācību gadā vidusskolas 10.–12. klasēs mācās 76 skolēni." Osipovas kundze uzskata, ka kvantitatīvais kritērijs nav noteicošais, jo skolas darbība ir jāvērtē pēc kvalitātes rādītājiem. "Skolas 20 gadu pieredze bilingvālajā izglītībā ļauj veiksmīgi sagatavot konkurētspējīgus studentus un darbiniekus gan Latvijā, gan ārvalstīs," saka L. Osipova. "Divas reformas vienlaicīgi (kompetenču pieeja un pāreja uz izglītību valsts valodā) nopietni apgrūtinās skolotāju darbu un skolēnu mācīšanos, bet skola vienmēr īsteno valsts pieņemtos likumus un normatīvus izglītības jomā." L. Osipova skaidro, ka pārmaiņu laikā neatsverams un ļoti svarīgs ir pašvaldības un valsts atbalsts. Par pašvaldības atbalstu skola nevarot sūdzēties, bet nav arī jūtamas steigas vai spriedzes saistībā ar šo IZM veikto pētījumu un nākotnes prognozēm. "Man kā skolas direktorei ir zināms, ka pašlaik jautājums par izglītības iestāžu reorganizāciju Olaines novadā nav pašvaldības darba kārtībā," saka Olaines 2. vidusskolas direktore L. Osipova.

Pašvaldība: Skolēnu skaits abās vidusskolās pieaug

Arī Olaines novada pašvaldība ir vienisprātis, ka pētnieku ieteikums Olaines novadā attīstīt tikai vienu vidusskolu, turpmāk neīstenojot vidējās izglītības programmas Olaines 2. vidusskolā, ir diskutējams. Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Zaube informē, ka skolēnu skaits abās Olaines novada vidusskolās pēdējos gados palielinās: "Abās vidusskolās obligāto centralizēto eksāmenu indekss daudzus gadus ir augstāks par vidējo valstī, skolēniem ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Pašvaldības speciālisti uzskata, ka pētnieku viedoklis ir vērā ņemams, tomēr diskutējams ir tas, vai skolu tīkla sakārtošanā noteicošais ir skolēnu skaits vidusskolas klasēs vai tomēr kā primāri ir jāizvēlas citi kritēriji: izglītības kvalitātes rādītāji ilgākā periodā, iedzīvotāju etniskais sastāvs, skolas īpašais piedāvājums, piemēram, vairākas izglītības programmas, dalība projektos, sasniegumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs u.c."

Olaines novada pašvaldība aicina apsvērt, vai skolu tīkla sakārtošanu nevajadzētu sākt ar tām vidusskolām, kas ilgākā laika posmā uzrāda nepietiekamu izglītības kvalitātes līmeni. Turklāt lēmuma pieņemšanā jārēķinās ne vien ar ekonomiskiem, bet arī vairākiem tikai Olainei raksturīgiem aspektiem. Piemēram, jāizvērtē, vai, pieņemot šo lēmumu, tiks sasniegts gaidītais kvantitatīvais rādītājs, proti, vidusskolēnu skaits vienā vidusskolā, vai arī notiks skolēnu aizplūšana uz tuvējām Rīgas skolām, kas ir mazākumtautību skolas.

2. vidusskola piedāvā vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu, tas ir, mācības krievu valodā.