29.07.2013 10:53

Mākslīgā apaugļošana – šķirsts vai tornis?

Autors  www.luteranidzivibai.lv
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
"Labie" embriji tiek ievietoti dzemdē. Procedūrā parasti tiek ievietoti trīs embriji, jo visi var nespēt pieķerties dzemdes sieniņai. Procedūra izdodas ap 30 procentos gadījumu. Ja sāk attīstīties vairāki embriji, ārsti bieži iesaka selektīvo redukciju, lai paliktu tikai viens vai divi embriji. Selektīvā redukcija = aborts. "Labie" embriji tiek ievietoti dzemdē. Procedūrā parasti tiek ievietoti trīs embriji, jo visi var nespēt pieķerties dzemdes sieniņai. Procedūra izdodas ap 30 procentos gadījumu. Ja sāk attīstīties vairāki embriji, ārsti bieži iesaka selektīvo redukciju, lai paliktu tikai viens vai divi embriji. Selektīvā redukcija = aborts. publicitātes

Vai ārpusķermeņa apaugļošana (IVF) ir "Šķirsta tehnoloģija", kas tiek lietota saskaņā ar Dieva gribu, lai dotu Viņam godu, kā tas bija ar Noasa šķirstu?

Vai tā ir "Torņa tehnoloģija", kas tiek lietota saskaņā ar cilvēka gribu, lai cilvēks pagodinātu pats sevi, kā tas bija ar Bābeles torni? Iesākumā skaidri iezīmēsim, ka šī raksta mērķis nav notiesāt tos, kas ir lietojuši IVF un kuriem ir bērni, kas dzimuši šajā procesā. Es personīgi zinu tādas ģimenes un viņu bērnus, un no šīm attiecībām esmu iemācījies, ka ne visi pāri patiešām izprot procesus, kuros piedalās. Mans mērķis ir vienkāršos vārdos izklāstīt IVF faktus, nevis tiesāt cilvēkus, kuri šo metodi ir izmantojuši.

Apaugļošana mēģenē
Pamata IVF procedūra sākas ar to, ka sievietei tiek veicināta vairāku dzīvotspējīgu olšūnu augšana cikla laikā. Olšūnas tiek iegūtas ar adatas palīdzību caur vēdera sienu. Tās tiek ievietotas laboratorijas traukā un sajauktas ar spermu. Apaugļošanās notiek, un attīstība sākas "stiklā", latīniski "in vitro".

Embriju novērtēšana
Tad laboratorijas darbinieks piešķir vērtējumu katram embrijam, balstoties uz vizuālo novērtējumu mikroskopā, cik "labs" katrs no embrijiem šķiet. Kā tas tiek arī atzīts klīniku mājaslapās, tas ir pilnībā subjektīvi. Embriji ar zemu novērtējumu lielākoties tiek izmesti. Daudzi pāri nemaz nezina, ka tas notiek.

Pirms implantācijas ģenētiskā diagnosticēšana
Šajā posmā var notikt pirmsimplantācijas ģenētiskā diagnosticēšana. Kāda no embrija šūnām var tikt izņemta un analizēta. Ja tiek atklāta ģenētiska slimība, embrijs var tikt iznīcināts. Tā kā dzimums var tikt noteikts jau apaugļošanās brīdī, tad šī metode var tikt izmantota, lai atlasītu meiteņu vai zēnu embrijus un klīnika implantēs tikai tos, kuru dzimumu klients būs izvēlējies.

Ievadīšana
"Labie" embriji tiek ievietoti dzemdē. Procedūrā parasti tiek ievietoti trīs embriji, jo visi var nespēt pieķerties dzemdes sieniņai. Procedūra izdodas ap 30 procentos gadījumu. Ja sāk attīstīties vairāki embriji, ārsti bieži iesaka selektīvo redukciju, lai paliktu tikai viens vai divi embriji. Selektīvā redukcija = aborts.

Embriju iesaldēšana
Embrijus, kuri netiek ievietoti, var sasaldēt šķidrajā slāpeklī. Lai arī sasaldēšanas metodes ir uzlabojušās, šī procesa laikā embriji var tikt savainoti un ievainojums var parādīties, kad tie tiek atkausēti. Pāriem, kuriem ir iesaldēti embriji, ir galvenokārt četras iespējas:
1. Ievietot tos vēlāk
2. Ziedot tos pētījumiem
3. Meklēt citu pāri, kas tos adoptētu
4. Atļaut tiem nomirt

IVF un Dieva vārds
Laulība – IVF šajā procesā pieļauj donoru olšūnas un donoru spermu. Tas būtu laulības, vienas miesas savienības, kuru Dievs iedibināja 1. Mozus grāmatas 2. nodaļā, pārkāpums.

Pirmais bauslis – ja mēs uzticamies tehnoloģijai tik ļoti, ka ignorējam Dieva patiesību, tad iekrītam sātana lamatās. Par pirmo bausli Luters savā Lielajā katehismā raksta, ka viss, pie kā mēs griežamies pēc palīdzības un labā vairāk kā pie Dieva, kļūst par mūsu elku, citu dievu.

Piektais bauslis – pie normāla IVF procesa pieder iespēja, ka embriji tiks iznīcināti. Atcerieties, tie ir mazi puikas un meitenes. Turklāt jāņem vērā arī ievainojumi un nodarījums, kas notiek šo IVF procedūru, īpaši sasaldēšanas un atkausēšanas, laikā. Luters mums parāda arī šī baušļa pozitīvo nozīmi. Mums jāpalīdz savam tuvākajam. Kristiešiem jāuzskata šos embrijus par saviem tuvākajiem, kurus jāmīl, jārunā viņu labā un jāaizstāv – nevis par lietām, vai jūrascūciņām, kuras var izmantot eksperimentiem.

Bērnu audzināšana – kristiešiem, kas izmanto IVF tehnoloģijas, jāatceras, ka Dievs dod bērnus ne tikai priekš mums, bet viņiem pašiem. Kā mēdz teikt Dr. Roberts Vīzs no Konkordijas semināra Seintluisā: "Jūs nevarat audzināt sasaldētu embriju." Bērni mums tiek doti, lai tie būtu daļa no ģimenes, lai tie tiktu aprūpēti un pieaugtu mūsu Kungā.

Inkarnācija – mēs redzam Dieva mīlestības pārpilnību pret mums tajā, ka Viņa Dēls nolika malā savu dievišķo godību un kļuva par kaut ko tik mazu, par embriju Marijas miesās. Šī dievišķā pazemošanās bija nepieciešama, lai mūsu Dievs varētu mums vēl vairāk parādīt savu mīlestību, pieņemot cilvēka miesu, staigājot starp mums un tad asiņojot un esot visu atmests pie krusta par visas pasaules grēkiem. Tas, protams, nebūtu devis neko, ja viss nenotiktu kā iespaidīgāka – Jēzus augšāmcelšanās no mirušajiem – dēļ. Mums ir Kungs, kas uzvar un valda un ir kopā ar mums mūsu grēku vidū, pārliecinādams mūs par Savu piedošanu, mīlestību, uzvaru un cerību. Nekas mūs nevar šķirt no Viņa, un mums nav jāšaubās par Viņa klātbūtni, spēku un mērķi mūsu dzīvēs.

Kā ir tad, ja mums ir laulāts pāris, kas izmanto tikai vīra spermu un sievas olšūnas? Mēs iegūstam tikai divas olšūnas, nepakļaujam tās nekādai vērtēšanai vai ģenētiskai testēšanai. Tad mēs tās abas ievietojam ar nodomu abas iznēsāt līdz galam un tādā veidā izvairāmies no jebkādas sasaldēšanas. Vai šajā scenārijā mēs esam atrisinājuši visas teoloģiskās problēmas? Kādi saka, ka jā. Kādi citi saka, ka nē – mēs joprojām pieļaujam trešo personu vienas miesas savienībā, laboratorijas darbinieku, kurš samaisa olšūnas ar spermu. Turklāt kādi sacīs, ka pat šajā procesā var tikt nodarīts ļaunums un embriji var tikt ievainoti.

Secinājumi
Pat ja iepriekšminētais scenārijs atstātu kaut nelielu iespēju kristiešu pāriem izmantot IVF, ir pilnīgi skaidrs, ka normāls IVF process ir nepieņemams. Lūdzu dalieties ar šo informāciju. Mēs vēlamies, lai citi kristieši ir pilnībā informēti un izvairās no sarežģītām situācijām. Ja jūs esat izmantojuši IVF un esat nonākuši šajā grūtajā situācijā, mēs nododam jūs Dieva žēlastībai un labvēlībai Jēzū Kristū. Runājiet ar savu mācītāju vai sazinieties ar mums.

Māc. Dr. Džims I. Lembs, "Lutherans For Life" izpildirektors ASV. Tulkojumam izmantots "Lutherans for Life" materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.