09.11.2016 10:55

Varoņu dienā – Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā konference

Autors  Anda Skuja, Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Varoņu dienā – Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā konference www.turaida-muzejs.lv

Turaidas muzejrezervāts 11. novembrī plkst. 10.00 muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā aicina uz gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, lai informētu sabiedrību par aktualitātēm kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā.

Latvijas Republikas Saeima 2016. gada septembrī atbalstīja Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu, kurā nemateriālais kultūras mantojums definēts kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas, apkārtējās vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību izstrādājušās zināšanas, prasmes, vērtības un rīcības modeļi.

Šogad Turaidas muzejrezervāta konferencē, kas notiek Lāčplēša dienā, tiks godināti gan Latvijas brīvības cīņās kritušie varoņi, gan mūsdienu un pagātnes vērtības, ideāli, varonība, radošums, vēlme veidot harmonisku vidi un spēja nesavtīgi strādāt sabiedrības labā.

Turaidas muzejrezervāta konferences referents vēstures zinātņu doktors, profesors Harijs Tumans raksta: "Kultūra mirst tad, kad mirst tās ideāls, kad tas vairs nesaista un neiedvesmo cilvēkus. Kad ideāli ir miruši, vairs nav arī ideju, labākajā gadījumā tad ir iespējama tikai vecā mantojuma patērēšana un apkopošana, bet sliktākajā gadījumā – apsmiešana un rotaļīga apspēlēšana postmoderna diskursa ietvaros."

Dalība konferencē – bez maksas.


Konferences programma:

9.30–10.00 reģistrācija, iepazīšanās ar izstādēm "Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā" un "Ceļā uz Latvijas valsti", grāmatu galds – Turaidas muzejrezervāta (TMR) jaunākie izdevumi.
• 10.00–10.15 konferences atklāšana.
• 10.15.–11.00 "Sabiedrības vērtības un to transformācija Senajā Grieķijā"; Harijs Tumans, LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors.
• 11.00–11.30 "Nemateriālais kultūras mantojums – muzejs: atmiņa, vērtības"; Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore.
• 11.30–11.55 "Varonības problemātika saistībā ar Latvijas simtgadei veltīto ekspozīciju "Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis""; Edgars Ceske, TMR galvenais speciālists.
• 11.55–12.20 "Rīgas arhibīskaps un viņa bruņinieki: attiecības un lomas zemes pārvaldē"; Vija Stikāne, TMR direktores vietniece zinātniskajā darbā.
• 12.20–13.00 kafijas pauze.
• 13.00–13.25 "Arheoloģiskie izrakumi Jelgavkalnā, Baznīckalna ģeotelpiskā izpēte"; Egīls Jemeļjanovs, TMR galvenais speciālists.
• 13.25–13.50 "Turaidas mūra pils pagalma ziemeļaustrumu korpusa (palasa) fasāžu restaurācija 2016. gadā"; Arturs Lapiņš, arhitekts, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa".
• 13.50–14.15 "Akmens metamās ierīces Livonijā 13.–14. gadsimtā"; Jānis Rudzītis, TMR galvenais speciālists.
• 14.15–14.40 "Fotogrāfs Mārtiņš Buclers – siguldietis"; Līga Kreišmane, TMR galvenā krājuma glabātāja.
• 14.45–15.00 konferences noslēgums un Lēdurgas kultūras nama bērnu vokālās grupas "Kastanīši" muzikāls sveiciens.