12.09.2013 16:02

Siguldā nākamgad pieaugs ūdenssaimniecības izmaksas; iemesls – lielas investīcijas infrastruktūrā

Autors  www.sigulda.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Siguldā nākamgad pieaugs ūdenssaimniecības izmaksas; iemesls – lielas investīcijas infrastruktūrā Krišjānis Grantiņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts SIA "Saltavots" izstrādātais Siguldas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts.

Pakalpojumu tarifa projekts paredz ūdensapgādes pakalpojumu palielinājumu par 8 % un kanalizācijas pakalpojumu palielinājumu par 23 %. Siguldas novadam piemērotais tarifs aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Plānots, ka piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma samazināšanos un pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugumu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās.

Siguldas novada pašvaldības uzņēmums SIA "Saltavots" nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Siguldas novadā. Tas ekspluatē vienu ūdensapgādes sistēmu, kas aptver Siguldas pilsētu, Peltes, Kalnabeites un Ķiparus, kā arī Mores, Allažu, Allažmuižas, Jūdažu un Nurmižu ciemu ūdensapgādes sistēmas. SIA "Saltavots" ekspluatē notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas Siguldā, Krimuldā, Morē, Jūdažos, Allažos, Nurmižos un Allažmuižā. Kopējais bilancē esošais ūdensvadu tīklu garums ir 70 kilometri un kanalizācijas tīklu garums – 83 km. Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas ir izbūvētas Mores, Allažu, Jūdažu, Nurmižu ciemos. Siguldas pilsētā dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas tika izbūvētas tikai 2008. gadā, bet notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstruētas tajā pašā gadā, savukārt 2011. gadā tās izbūvētas Krimuldā, un šogad pabeigta rekonstrukcija Mores attīrīšanas iekārtās. Pakalpojumu sniegšanai izmantotie pamatlīdzekļi daļa ir SIA "Saltavots", daļa Siguldas novada domes īpašums, kas tiek pakāpeniski novērtēts un iekļauts SIA "Saltavots" pamatkapitālā. Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība uz pērnā gada 31. decembri bija 5,3 miljoni latu.

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros no 2005. līdz 2009. gadam kopumā ieguldīti 4,3 miljoni latu, to skaitā 2,3 miljoni latu Eiropas Savienības līdzfinansējums, 1,5 miljoni latu valsts budžeta līdzfinansējums un 0,5 miljoni latu kapitālsabiedrības finansējums. No 2010. līdz 2012. gadam projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" ieguldīti 2,3 miljoni latu, tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2,2 miljoni lati, bet kapitālsabiedrības līdzfinansējums ir 0,1 miljons, papildus nodrošinot apgrozāmos līdzekļu līdz Eiropas Savienības līdzfinansējuma atgūšanai 218 tūkstošu latu apjomā.

Savukārt projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā" no 2011. līdz 2012. gadam kopumā ieguldīti 0,35 miljoni latu, tostarp Eiropas Savienības līdzfinansējums 0,3 miljoni un kapitālsabiedrības finansējums 0,05 miljoni latu apmērā. No 2013. līdz 2015. gadam plānota projekta realizācija 2,5 miljonu latu apjomā, tostarp Eiropas Savienības līdzfinansējums 1,9 miljoni latu un kapitālsabiedrības līdzfinansējums 0,6 miljoni. Projektus bez ievērojamām kredītsaistībām izdevies īstenot ar Siguldas novada domes atbalstu, ieguldot līdzekļus SIA "Saltavots" pamatkapitālā. Iepriekšminēto projektu ietvaros izbūvēta atdzelžotava Siguldā, Morē rekonstruēta ūdens ņemšanas vieta, rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Siguldā, Krimuldā un Morē. Atjaunoti un izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli atsevišķās ielās Siguldas pilsētā, Ķiparos un Morē. Izbūvētas astoņas jaunas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.

Spēkā esošais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tika apstiprināts 2009. gada sākumā. Pēdējo piecu gadu laikā notikušas dažādas izmaiņas ar ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksām. Ievērojamākā no tām ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifos iekļaujamās pamatlīdzekļu izmaksas, kas salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo tarifu ievērojami palielinājušās. Līdz ar apjomīgo projektu realizāciju pamatlīdzekļu bilances vērtība pieaugusi par vienu miljonu, un palielinājies gan apkalpojamo ūdens atdzelžošanas un notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas iekārtu skaits, gan apkalpojamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums. Viens no lielākajiem izdevumu posteņiem – elektroenerģijas izmaksas – kopumā nav palielinājies, neraugoties uz cenu kāpumu, jo iegādātas ekonomiskākas tehnoloģiskās iekārtas. Citi lielākie izdevumi, piemēram, kā darba samaksa, materiāli, transporta uzturēšanas izdevumi, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo tarifu, kopumā ir samazināti, gan kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības, gan ekonomiskās situācijas izmaiņu rezultātā.

Diemžēl prognozes par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma apjoma kāpumu līdz ar iedzīvotāju atsaucību par pieslēgšanos radīto jauno pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir izrādījušās pārāk optimistiskas, tādējādi tarifa projektā iekļaujamais pakalpojuma apjoms ir samazinājies. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem pieslēgušies vien aptuveni 40 % no iedzīvotājiem, kuriem šāda iespēja radīta. Līdz ar 2015. gada projektu šāda iespēja tiks radīta kanalizācijai 97 % un ūdensapgāde 85 % apmērā no Siguldas pilsētas aglomerācijas iedzīvotājiem.

Iepazīties ar SIA "Saltavots" tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA "Saltavots" administrācijas grāmatvedībā darba laikā, Pils ielā 16B, Siguldā. Tāpat sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu projektu var, iepriekš sazinoties ar SIA "Saltavots" finanšu daļas vadītāju ekonomisti Daigu Šteinu, tālrunis: 67971912.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", rīkos uzklausīšanas sanāksmi 25. septembrī plkst. 17 Siguldas novada kultūras centra 1. stāva zālē, Pils ielā 10, Siguldā, par SIA "Saltavots" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.