12.08.2018 10:15

FM: Četru lielo ES līdzfinansēto projektu īstenošana nav apdraudēta

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
FM: Četru lielo ES līdzfinansēto projektu īstenošana nav apdraudēta Valsts vides dienests

Šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam četru lielo projektu - dzelzceļa tīkla elektrifikācijas, Rīgas tramvaja infrastruktūras, Stradiņa slimnīcas un Inčukalna sērskābā gudrona dīķa - īstenošana nav apdraudēta.

Tas teikts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu.

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" kopējās attiecināmās izmaksas ir 439,7 miljoni eiro, no kuriem 318,6 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. Šā gada maijā FM iesniedza projekta iesniegumu izvērtēšanai Eiropas Komisijas (EK) ekspertiem, kuri indikatīvi paredz atzinumu sniegt augustā.

Procesa gaitā LDz gatavo atbildes uz saņemtajiem ekspertu jautājumiem. EK ekspertu pozitīva atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota šā gada beigās. Paralēli, lai mazinātu ieviešanas kavēšanās riskus, LDz strādā pie projekta ietvaros plānotās apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas. Tāpat LDz veic pirmās kārtas iepirkumu dokumentācijas saskaņošanu ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Iepirkuma izsludināšana kavējas aptuveni par trīs mēnešiem, tomēr šī nobīde neietekmē kopējo projekta realizācijas gaitu.

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" lielā projekta "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" kopējās attiecināmās izmaksas ir 97,4 miljoni eiro, no kuriem 65,7 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. Ņemot vērā projekta iepirkumu nobīdes, "Rīgas satiksme" ir Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) ierosinājusi projekta termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 1.augustam. Tāpēc patlaban notiek līguma par projekta īstenošanu grozījumu sagatavošana.

Šā gada jūnijā tika parakstīts līgums ar SIA "BRD projekts" par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā. Notiek zemās grīdas tramvaju iepirkuma procedūra, vērtējot saņemtos piedāvājumus. FM norādīja, ka "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības" projektā ir vērojamas nobīdes no sākotnēji plānotā laika grafika, jo aizkavējusies ilgstoša iepirkuma dokumentācijas izstrāde un saskaņošana, kā arī kandidāta sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojā. Jau izstrādājot iepirkuma dokumentāciju "Rīgas satiksme" paredz gan būvprojektu izstrādi dalīt posmos, gan būvdarbu izpildi dalīt posmos, tādejādi nodrošinot paralēlu darbu norisi, kas palīdzēs izvairīties no tālākām nobīdēm laika grafikā.

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa būvniecības otrās kārtas kopējās attiecināmās izmaksas ir 91,1 miljons eiro, no kuriem 64,3 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. EK eksperti turpina projekta iesnieguma kvalitātes izvērtēšanu un indikatīvi paredz atzinumu sniegt šomēnes. Procesa gaitā "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un Veselības ministrija (VM) gatavo atbildes uz saņemtajiem ekspertu jautājumiem. EK ekspertu pozitīva atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota 2018.gada beigās.

Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas otrā posma kopējās attiecināmās izmaksas ir 29,3 miljoni eiro, no kuriem 11,6 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. Šā gada februārī Valsts vides dienests (VVD) noslēdza līgumu par sanācijas darbu veikšanu ar pilsabiedrību "Inčukalns Eko", un par inženiertehnisko uzraudzību ar SIA "GeoConsultants".

Tika izveidota projekta uzraudzības grupa ar pārstāvjiem no CFLA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VVD un FM. Nedaudz aizkavējās projektēšanas darbi, jo ziemeļu dīķim mainījušies objekta iekonservēšanas plāni. Tomēr VVD informēja, ka situācija neietekmē projekta izmaksas un veicamos darbus. Objektā jau uzsākti sanācijas darbi. Uz rūpnīcu "Cemex" aizvests pirmais nozīmīgais apjoms un veikta tā sadedzināšana. Šomēnes VVD plāno rīkot tikšanos objektā ar vietējiem iedzīvotājiem.

Kopumā no ES fondiem četriem lielajiem projektiem tiks novirzīti 473,5 miljoni eiro, kas 11% no šajā plānošanas periodā Latvijai pieejamajiem ES fondiem - 4,4 miljardiem eiro.