16.02.2012 10:10

Ķekavas budžets – 14,2 miljoni latu

Autors  apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Visvairāk naudas – gandrīz puse pašvaldības plānoto izdevumu jeb apmēram 6,6 miljoni – atvēlēti izglītībai. Visvairāk naudas – gandrīz puse pašvaldības plānoto izdevumu jeb apmēram 6,6 miljoni – atvēlēti izglītībai. Krišjānis Grantiņš

Pašvaldība skaidro: salīdzinot ar iepriekšējo gadu, budžets samazinājies par nepilniem pieciem procentiem, jo šogad plānoti mazāki ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Eiropas Savienības (ES) finansēto projektu līdzmaksājumiem.


Izglītība
Gandrīz puse līdzekļu – apmēram 6,6 miljoni (par pusotru miljonu latu vairāk nekā pērn) – atvēlēti izglītībai.

Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus palielina maksājumi par Baložu vidusskolas piebūves celtniecību 2011. gadā (722 000 latu) un plānoto Ķekavas sākumskolas būvi (500 000 latu). Milzīgs līdzekļu palielinājums paredzēts tam, lai novada bērniem nodrošinātu iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, šogad tam plānots izlietot 385 000 latus (pērn – 24 000).

Puse izglītības iestāžu budžeta (vairāk nekā trīs miljoni) ir darbinieku algas un sociālā nodokļa maksājumi (valsts mērķdotācija šim mērķim šogad plānota tikai 1,3 miljoni latu).

Citām pašvaldībām Ķekava daudz maksā par sava novada bērniem, kas mācās citur. 2012. gadā tie būs 450 000 latu, bet atpakaļ pašvaldība varēs saņemt tikai 150 000 latu.

Vide
Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2012. gadā plānots izlietot 1,3 miljonu latu jeb gandrīz 10 procentus pamatbudžeta. 200 000 latu, piemēram, paredzēti sakopšanas un uzturēšanas izdevumiem, 196 000 latu – ielu apgaismojumam, gandrīz 92 000 latu – ES projektu līdzfinansējumam.

Autoceļa fonda līdzekļi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazināti par vairāk nekā 40 000 latiem, un šogad ir tikai 97 000 latu, tāpēc novads ielu un ceļu uzturēšanai piešķīris 160 000 latu.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2012. gadā plānoti apmēram 156 000 latu, un tos novirzīs vides sakopšanai. 15 000 latu atvēlēti pašvaldībai piederošo meliorācijas sistēmu uzturēšanai, 15 000 latu – bērnu rotaļlaukumiem, 18 000 latu - upju krastu kopšanai un atpūtas vietu ierīkošanai, 16 000 latu - kapsētu uzturēšanai, 8 000 latu - Ķekavas parka projektēšanai.

Kultūra un sports
Atpūtas, kultūras un sporta norisēm šogad atvēlēts vairāk nekā miljons. Kultūras aģentūras budžets 2012. gadā būs apmēram 718 000 latu, Sporta aģentūras – gandrīz 331 000.

Sociālā aizsardzība un veselība
Sociālajai aizsardzībai 2012. gadā pašvaldība plāno izlietot apmēram 893 000 latu. Ņemot vērā sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā, šogad pabalstos un kompensācijās izmaksās 602 000 latu – par 233 000 vairāk nekā pērn.

Novada sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas uzturēšanai atvēlēti 227 000 latu, skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai – gandrīz 64 000, bet šīs izmaksas daļēji finansēs no valsts budžeta mērķdotācijām.

Veselības aprūpes budžets šogad palielināts par vairāk nekā 20 000 latiem, sasniedzot gandrīz 159 000 latu.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Ķekavas novadā šogad plānots izlietot gandrīz 380 000 latu – par nepilniem 27 000 latiem vairāk nekā 2011. gadā.