05.07.2012 16:34

Inčukalna pašvaldība cenšas atrast nomnieku medību pilij – agrākajam bērnunanam

Autors  Rasma Rudzāte
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Inčukalna medību pils durvis ir slēgtas, lepnajai ēkai gaidot jaunus nomniekus. Inčukalna medību pils durvis ir slēgtas, lepnajai ēkai gaidot jaunus nomniekus. Krišjānis Grantiņš

Inčukalna medību pils netālu no Gaujas pamanāma jau pa gabalu. No ārpuses tā joprojām šķiet skaista un sakopta, bet durvis slēgtas.

Atslēgas atrodas pie saimnieka Inčukalna novada domē, bet, iespējams, drīz situācija mainīsies.

Inčukalna "Novada Vēstu" 2011. gada maija numurā parādījās sludinājums par nekustamā īpašuma "Kārļzemnieki", Krustiņi garāžu (kopējā platība 124,7 m²) un tām pieguļošās teritorijas nomas (213,8 m²) nomas tiesību izsoli. Tieši pēc gada – 2012. gada "Novada Vēstīs" lasāms sludinājums – "Nodot ārstniecības korpusu (medību pili) "Kārļzemniekos" iznomāšanai, veicot mutisku izsoli. Nomas tiesību izsoles objekts – ārstniecības korpuss (telpu kopējā platība 959,8 m²), vasaras guļamkorpuss (kopējā telpu platība 105,8 m²), pagrabs (telpu kopējā platība 63,7 m²), un pieguļošās teritorijas (platībā 1,7 ha) noma. Izsole bija paredzēta 29. jūnijā.

Inčukalna novada domes izpilddirektors Oskars Kalniņš informē par izsolēm. Abās izsolēs pieteiktās novada domes teritorijas joprojām nav izsolītas. Garāžas un tām piegulošā teritorija pagājušajā gadā netika izsolīta, bet medību pils, vasaras guļamkorpusa, pagraba un piegulošās teritorijas izsole tuvākajā laikā tiks izsludināta atkārtoti, jo esot mainīti tās nosacījumi. Par šo objektu interesējušies četri potenciālie pašvaldībai piederošā īpašuma iznomātāji. "Patlaban pašvaldība visus minētos īpašumus uztur un apsaimnieko iespēju robežās," piebilda O. Kalniņš.

Inčukalna medību pili 1914. gadā Baltijas naftas bāzes direktors barons fon Zonberhards uzcēla kā dāvanu saviem bērniem – meitai un trim dēliem. Pēc īpaša projekta būvētajā skaistajā pilī barona ģimene staigāja pa parketa grīdām, virināja kristālstikla durvis, vēroja atspulgus spoguļu sienās un sildījās pie skaistiem kamīniem. Diemžēl ilgi viņiem tajā atpūsties nesanāca, jo 1. pasaules kara laikā barona dēli krita, bet meita pili pārdeva tirgotājam Šumjānim. Viņš to tālāk notirgoja agronomam Bērziņam, bet no viņa pili 1927. gadā nopirka skolotāju slimokase un ierīkoja tajā sanatoriju. Otrā pasaules kara laikā pils sākumā bija vācu, pēc tam krievu karavīru lazerete. Pēc kara, 50. gados pilī ierīkoja tuberkulozes sanatoriju bērniem, bet 70. gados tā pārtapa sanatorijā astmas slimniekiem.

1993. gadā pilī ierīkoja Bērnu bāreņu aprūpes centru "Inčukalns", kas darbojās līdz pat 2009. gadam, kad bērni bija spiesti pili pamest.