08.12.2011 19:15

Nodokļu slogs nepieaugs

Autors  Ilze Ratniece
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Tuvojoties gada beigām, pašvaldības vērtē 2011. gada plānotā budžeta izpildi un izstrādā nākamajā gadā veicamo darbu finansējuma plānus. Arī Siguldas novadā norit šajā gadā paveikto darbu apkopošana un nākamā gada budžeta aprišu iezīmēšana. Iedzīvotājiem nākamgad nodokļu slogs nepieaugs, sola pašvaldības vadītājs Uģis Mitrevics.

Pabalstos izmaksāts daudz

2011. gada budžeta izpildi skaidro Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics: “Izdevumu daļā jau gada sākumā tika koriģētas divas pozīcijas. Papildus 30 000 latu tika novirzīti ceļu uzturēšanai, jo ar valsts piešķirtajiem 180 000 latu nepietika tik bargas ziemas apstākļos. Attiecīgi tika samazināti ieplānotie remontdarbi skolās un pašvaldības iestādēs. Par 50 000 latu tika palielināts sociālais budžets. Siguldas novadā (salīdzinoši ar iedzīvotāju skaitu – aptuveni 17 800) ir daudz GMI pabalstu saņēmēju – turpat 1000 cilvēku. GMI un dzīvokļu pabalstu izmaksai pašvaldība 2011. gadā iztērēja 260 000 latu. No tiem 130 000 bija valsts līdzfinansējums. Jautājums – vai valsts šo summu dos arī nākamajā gadā. Ja nē, tad Siguldas novadam būs jāatrod papildu 130 000 latu. Lai gan ir tendence samazināties šo pabalsta saņēmēju skaitam, nākamā gada budžetā tāda pati summa pabalstiem jāparedz.” Kopā 2011. gadā vismaz vienu pabalstu ir saņēmuši 2205 Siguldas novada iedzīvotāji, pašvaldība visiem sociālās palīdzības pabalstiem šajā gadā līdz 31. oktobrim kopā iztērējusi 302 174 latus.

Uz lauriem nesnauž

Kā uzsver U. Mitrevics, tieši krīzes laikā izglītība novadā kļuvusi kvalitatīvāka. Realizēta skolu reorganizācija, izveidojot Siguldas pilsētas vidusskolu. Izveidots Jaunrades centrs jaunās telpās Skolas ielā 3, veikti remonti skolās un bērnudārzos, pirmsskolas skolotājiem līdz 305 latiem palielināta amata algas likme. Nākamajā gadā algas likme tiks palielināta bērnudārzu auklītēm. Turpmāk tiks turpināti iestāžu remonti. Lielākais darbs būs stadiona izbūve pie Siguldas 1. pamatskolas. Kultūras jomā Siguldas novadā 2011. gada 11 mēnešos novadā norisinājušies 278 kultūras pasākumi. 28 amatiermākslas kolektīvos iesaistījušies 526 iedzīvotāji. 2012. gadā lielāka uzmanība tiks pievērsta tradicionālo kultūras pasākumu organizēšanai, laikus tiem gatavojoties. Tūrisma jomā šajā gadā bija vērojams 25–30 % nozares pieaugums attiecībā pret 2010. gadu. Nākamajā gadā ir iecerēts izveidot biedrību, kurā apvienotos Gaujas nacionālā parka teritorijā esošās pašvaldības, lai piesaistītu Eiropas Savienības projektu naudu kopīgu tūrisma produktu attīstīšanai. Lai arī sporta joma no novada budžeta saņem četras reizes mazāku finansējumu nekā kultūras joma, tās pienesums Siguldas novada dzīvē un attīstībā ir līdzvērtīgs. 2011. gada 11 mēnešos novadā notikuši aptuveni 200 sporta pasākumu, aktīvi darbojas 26 sporta klubi. Veikti vairāki darbi sporta infrastruktūras attīstībā – izremontēta ģimnāzijas sporta zāles grīda, nomainīts apgaismojums angārā, izveidots pludmales volejbola laukums Peltēs, izstrādāts Sporta kompleksa un Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcijas biznesa plāns.

Nodokļi paliks, kādi ir

Siguldas novada iedzīvotājus, tāpat kā citās pašvaldībās dzīvojošos, satrauc signāli no valdības puses par to, ka pašvaldībām tiks novirzīts mazāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ka, iespējams, pašvaldības, lai papildinātu savu budžetu, varēs pašas noteikt nekustamā īpašuma nodokļa lielumu, kā arī uzlikt jaunus nodokļus. U. Mitrevics sola, ka Siguldas novada iedzīvotājiem par to nav jāuztraucas – pašreizējie nodokļi palikšot tādā pašā līmenī kā šajā gadā, jauni nodokļi netikšot piemēroti: “Nodokļu ieņēmumi pildās labi. Nav pamata tagad, kad ekonomiskie rādītāji paaugstinās uz iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanās rēķina, uzlikt papildu slogu iedzīvotājiem.”

2012. gadā Siguldas novadā tiks pabeigti vairāki šogad iesāktie projekti, kuriem piesaistīts valsts un Eiropas Savienības līdzfinansējums, – plānots, ka augustā tiks pabeigta dzelzceļa stacijas un laukuma rekonstrukcija, maijā Kultūras namā tiks pabeigts biļešu kašu remonts un iekārtots uzņēmēju konsultācijas centrs. Tiks pabeigti arī darbi Siguldas pilsdrupās.

Turpināsies arī infrastruktūras uzlabojumi. Galvenie darbi saistīsies ar gājēju ietvju izveidošanu Pulkveža Brieža ielā (no Jaunatnes ielas līdz Nītaures ielai), Blaumaņa ielā (no Dārza ielas līdz Pulkveža Brieža ielai) un K. Barona ielā (no Dārza ielas līdz Atbrīvotāju ielai). Šiem darbiem kopā plānots tērēt aptuveni 438 000 latu. Celiņu klāšanai tiks izmantoti šogad vairākās vietās noņemtie bruģakmeņi. Apgaismojuma ierīkošanai Allažos, Vildogas ceļā, līdz Ķipariem un citur tiks tērēts aptuveni 100 000 latu.