Masu medijos ir izskanējusi informācija par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās, to darba "profesionalizēšanu", nosakot arī ierobežojumus.

Masu saziņas līdzekļos ir izskanējusi informācija par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās, to darba "profesionalizēšanu", nosakot arī ierobežojumus.