Aptaujas dati liecina, ka vidēji 30-50% Latvijas iedzīvotāju ikdienā dažādi izrāda rūpes par saviem līdzcilvēkiem – pagatavo maltīti, kopīgi pavada laiku vai neskopojas ar mīļiem vārdiem. Ne tik spoža situācija ir ar rūpēm par tuviniekiem, raugoties mazliet tālākā nākotnē.