12.12.2011 16:56

Paši pret sevi

Latviešu valodas stiprums un pastāvēšana nav apdraudēta, ja pastāv pašpietiekamība, pašcieņa un saprašana – latvieši ir līdzvērtīgi jebkurai nācijai, un prasīt kādai tautai atsacīties (tieši vai netieši) no tās valodas ir necienīgi.