Es kā uzņēmējs esmu sadarbojies ar a/s "Mārupes komunālie pakalpojumi", un mani komentāri nebūs pozitīvi.