Drukāt šo lapu
09.06.2015 13:33

Atbildīga rīcība ar biocīdiem un augu aizsardzības līdzekļiem

Autors  Rasma Rudzāte
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Augu aizsardzības līdzekļu klāsts ir ļoti plašs. Pirms doties uz veikalu, jāpārliecinās, kāds augu aizsardzības līdzeklis un vai tas ir reģistrēts 3.reģistrācijas klasē, jo tikai šos līdzekļus veikalā var iegādāties brīvi. Augu aizsardzības līdzekļu klāsts ir ļoti plašs. Pirms doties uz veikalu, jāpārliecinās, kāds augu aizsardzības līdzeklis un vai tas ir reģistrēts 3.reģistrācijas klasē, jo tikai šos līdzekļus veikalā var iegādāties brīvi. Einārs Binders, ilustratīvais materiāls tapis sadarbībā ar veikalu "Agrimatco"

Gan mājoklī, gan pagalmā un dārzā mēdz iemitināties nelūgti viesi. Puķēm, dārzeņiem un augļiem piemetas kaites. Nelūgtu viesu atgaiņāšanai un slimību novēršanai saimniecības preču un dārzkopības veikalos varam iegādāties ķīmisko vielu maisījumus – biocīdus un augu aizsardzības līdzekļus. Kā tos pareizi lietot, lai nenodarītu pāri sev, mājdzīvniekiem, augiem un videi, kurā dzīvojam?

 Biocīdi un to lietošana

"Biocīdus izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām, pakļaujot tos biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu iedarbībai," informē VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

"Aktīvā var būt ķīmiska viela vai cits mikroorganisms, kas iedarbojas uz kaitīgiem mikroorganismiem. Plašāk pazīstamie biocīdi ir dezinfekcijas līdzekļi cilvēku, dzīvnieku un telpu higiēnai; koksnes un celtniecības materiālu konservanti; maisījumi plēves, gumijas un polimēru izstrādājumu aizsardzībai pret mikroorganismu izraisītiem bojājumiem; līdzekļi pret kukaiņiem un grauzējiem.

Pirmais noteikums šo līdzekļu lietošanai ir izlasīt etiķeti. Uz tās norāda aktīvo vielu, lietošanas pamācību, biocīda bīstamības klasi, bīstamības piktogrammas, iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumus, kā arī informāciju par pirmo medicīnisko palīdzību. Uz biocīda etiķetes norāda inventarizācijas numuru, kas ir viens no indikatoriem, ka aktīvā viela ir atļauta izmantošanai biocīdos attiecīgajā izmantošanas veidā.

Otrs noteikums ir stingri ievērot biocīda lietošanas pamācību – lietošanas paņēmienu, nosacījumus un devu. To izmantošanas laikā ir jāievēro minētie drošības pasākumi. Ir jāievēro intervāls, pēc kura tos var lietot atkārtoti. Trešais noteikums – šie līdzekļi ir jāuzglabā vietā, kas nav sasniedzama bērniem un mājdzīvniekiem. Biocīdi ir jātur atsevišķi no pārtikas produktiem. Ceturtais – jāievēro noteikumi drošai biocīda atlikuma un tā tukšā iepakojuma apsaimniekošanai saskaņā ar informāciju, kas sniegta uz etiķetes."

Lietojot biocīdus jeb ķīmiskos līdzekļu maisījumus cīņai pret kukaiņiem un grauzējiem, stingri jāievēro to lietošanas pamācība un drošības pasākumi.

Augu aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle

Augu aizsardzības līdzekļus iedala trīs kategorijās. Insekticīdus izmanto insektu jeb kukaiņu apkarošanai, fungicīdus – slimību novēršanai, herbicīdus – nezāļu iznīcināšanai. Kā pareizi rīkoties, redzot, ka augu apdraud kaitēklis vai slimība, skaidro Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) pārstāve Dace Ūdre.

"Domu par augu aizsardzības līdzekļa izvēli apsver, kad redz, ka augu apdraud kaitēklis vai kāda slimība," sarunu sākot, saka Dace Ūdre. "Saimniekiem, kuri lieto internetu, noteikt vainīgo palīdzēs mūsu dienesta mājaslapā www.vaad.gov.lv atrodamie informatīvie plakāti par izplatītākajām augu slimībām un kaitēkļiem. Turpat var izlasīt aprakstu par kaiti un apskatīt foto. Ja vēl nav skaidrības, var konsultēties ar VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāju Anitru Lestlandi. Vislabāk viņai nosūtīt slimā auga foto un detalizētu aprakstu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Otrs variants ir atnest slimā auga paraugu testēšanai Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38.

"Kad noskaidrots, kāda kaite piemetusies augam, un to nevar ierobežot ar citām metodēm, jāmeklē augu aizsardzības līdzekļi," turpina Dace Ūdre. "Nevajag paļauties uz radu, draugu vai kaimiņu ieteikumiem, bet, pirms doties uz veikalu, pārliecināties, kāds augu aizsardzības līdzeklis ierobežos konkrēto kaiti un vai tas ir reģistrēts 3. reģistrācijas klasē (tikai šos līdzekļus veikalā var iegādāties brīvi). Šajā datubāzē var atrast vajadzīgo līdzekli un aprēķināt nepieciešamo daudzumu.

Zinātnieki Eiropā un pasaulē nemitīgi veic pētījumus un izvērtē augu aizsardzības līdzekļu ietekmi, līdz ar to katrs līdzeklis ik pēc noteikta laika tiek pārvērtēts, un tā reģistrācija vai nu tiek pagarināta, vai ierobežota."

VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļas vadītāja Regīna Čūdere skaidro: "Šogad līdz 1. jūnijam saskaņā ar Eiropas Savienības regulu visiem augu aizsardzības līdzekļiem jāveic pārklasifikācija. Taču dalīb¬valstis pašas nosaka kritērijus, pēc kuriem tos reģistrēt lietošanai neprofesionālajiem lietotājiem – Latvijas gadījumā 3. klasē. Latvijā Ministru kabinets ir noteicis divus galvenos kritērijus.

Pirmais – 3. klasē nedrīkst būt augu aizsardzības līdzekļi, kuri klasificēti kā akūti toksiski norijot, ieelpojot vai nonākot cilvēka organismā caur ādu, kuri ir mutagēni vai toksiski reproduktīvajai sistēmai, kā arī kuri var izraisīt nopietnus acu bojājumus. Šo bīstamību uz līdzekļa marķējuma apzīmē ar burtu un ciparu, piemēram, H318 izraisa nopietnus acu bojājumus.

Otrs kritērijs, pēc kura līdzekli reģistrē vai nereģistrē 3. klasē, – kāda ir tā iedarbības pakāpe uz cilvēku? Ja, neizmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, lietošanas laikā vai pēc tās līdzeklis nepārsniedz pieļaujamo iedarbības pakāpi, to iekļauj 3. reģistrācijas klasē.

Ja augu aizsardzības līdzeklis atbilst tikai vienam no šiem kritērijiem, to nevar vairs reģistrēt 3. klasē un brīvi lietot.
Veicot pārklasifikāciju, Fastac 50, Kestac 50, Acrobat Plus, Dithane NT un Effector tika klasificēti kādā no iepriekšminētajām bīstamības kategorijām. Piemēram, Fastac 50, Kestac 50 ir akūti toksiski norijot. Pārklasifikācijas procesā nav izslēgts, ka vēl kāds līdzeklis, kurš patlaban ir 3. klasē, varētu tikt "pārcelts" uz 2. klasi."

Kā to droši lietot

"Arī mazdārziņu īpašniekiem, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ir jādomā par savu personīgo, vides un apkārtējo cilvēku drošību un veselību," atgādina Dace Ūdre. "Pirms augu aizsardzības līdzekļu lietošanas obligāti jāizlasa tā lietošanas instrukcija un jāievēro drošības pasākumi. Ar informatīvo materiālu, kas noder arī dārzkopjiem, var iepazīties vietnē www.stradavesels.lv.

Valsts augu aizsardzības dienestā bieži saņemam sūdzības no kaimiņiem, kuri satraukušies par blakus esošo tīrumu apstrādi. Likumdošana nenosaka obligātas buferzonas ierīkošanu starp, piemēram, kaimiņa dārzu un cita kaimiņa graudaugu lauku, taču, ņemot vērā labas saimniekošanas praksi, iesakām: "Cieni savus kaimiņus un rīkojies atbildīgi!""

No otras puses, ja tik tiešām tiek fiksēts pārkāpums, piemēram, smidzinājums nokļuvis blakus esošā teritorijā, ir jāinformē VAAD tuvākā reģionālā nodaļa. Var zvanīt arī uz VAAD uzticības tālruni 67550944 un ierunāt informāciju vai atstāt savu kontakttālruni. Katrs gadījums noteikti tiks noskaidrots, un, konstatējot pārkāpumu, VAAD inspektoriem ir tiesības piemērot sodu."