Drukāt šo lapu
27.05.2015 13:50

Iedzīvotāju skaits Latvijā palielinās tikai Pierīgas novados

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Iedzīvotāju skaits Latvijā palielinās tikai Pierīgas novados arhīvs

Pērn tikai 12 no 110 valsts novadiem iedzīvotāju skaits ir palielinājies, un tie visi ir Pierīgas reģiona novadi, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. 2015. gada sākumā Latvijā dzīvoja viens miljons un 986,1 tūkstotis iedzīvotāju – par 15,4 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada.

Reģionu griezumā iedzīvotāju skaits palielinājās tikai Pierīgas reģionā (par 0,6 tūkstošiem). Vislielākais iedzīvotāju skaita kāpums bija Mārupes (par 793 cilvēkiem vairāk), Ķekavas (295), Siguldas (205), Salaspils (120), Ikšķiles (140), Babītes (170) un Ādažu (176) novadā. Neliels iedzīvotāju skaita pieaugums (līdz 50 cilvēkiem) bija arī Garkalnes, Baldones, Stopiņu, Carnikavas un Sējas novadā.

No minētajiem novadiem pozitīvs migrācijas saldo bija 11 novados, bet pozitīvs dabiskais pieaugums deviņos novados.

Savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums bija Latgales reģionā – par 4,7 tūkstošiem. Iedzīvotāju skaits Kurzemē samazinājās par 3,3 tūkstošiem, Vidzemē – par 2,9 tūkstošiem un Zemgalē – par 2,7 tūkstošiem. Iedzīvotāju skaits saruka visās republikas pilsētās, visvairāk – Rīgā (par 2361 cilvēku), Daugavpilī (968), Liepājā (801), bet vismazāk – Jūrmalā (104).

Kā norāda CSP, iedzīvotāju skaits 2014. gadā saruka lēnāk (kritums par 0,77 %) nekā 2013. gadā (1,10 %).

2014. gadā starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā Latvijā iedzīvotāju skaits samazinājās par 8,7 tūkstošiem (2013. gadā – par 14,2 tūkstošiem), un dabiskās kustības rezultātā – par 6,7 tūkstošiem (2013. gadā – 8,1 tūkstoti). No citām valstīm ieradās 10,3 tūkstoši (par 2,1 tūkstoti vairāk nekā 2013. gadā), no tiem 65 % bija Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriezās Latvijā.

2014. gadā emigrēja 19,0 tūkstoši, un, salīdzinot ar 2013. gadu, emigrantu skaits samazinājās par 3,5 tūkstošiem. 2014. gadā galvenokārt emigrācijas dēļ darbspējīgo iedzīvotāju skaits turpināja samazināties – par 20,4 tūkstošiem jeb 1,6 %.

Nelielā dzimstības pieauguma rezultātā bērnu un jauniešu skaits (līdz 14 gadu vecumam) pieaudzis par vairāk nekā 3,3 tūkstošiem, veidojot 15 % no iedzīvotāju kopskaita 2015. gada sākumā (2014. gada sākumā – 14,7 %). Arī iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (62 gadi un vairāk), pieauga par 1,7 tūkstošiem. To īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā palielinājās no 22,7 % 2014. gada sākumā līdz 23 % 2015. gada sākumā.

CSP dati liecina, ka 2014. gadā Latvijā piedzima 21,8 tūkstoši, bet nomira 28,5 tūkstoši cilvēku. Jau trīs gadus pēc kārtas Latvijā vērojams dzimstības kāpums, un dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotāju pieaudzis no 9,1 2011. gadā līdz 10,9 2014. gadā. Mirstība saglabājās iepriekšējā gada līmenī – 14,3 mirušie uz 1000 iedzīvotāju. Pagājušajā gadā turpināja samazināties zīdaiņu mirstība – miruši 83 bērni pirmajā dzīves gadā. Ja 2011. gadā Latvijā bija 6,6 mirušie zīdaiņi uz 1000 dzīvi dzimušo, tad 2014. gadā to skaits sarucis līdz 3,8.

2014. gadā samazinājās visu Latvijas lielāko tautību iedzīvotāju skaits: poļi – par 2,1 %, baltkrievi – par 2 %, krievi – par 1,5 % un latvieši – par 0,4 %. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, neraugoties uz absolūtā skaita samazinājumu, pieaudzis no 61,4 % 2014. gada sākumā līdz 61,6 % 2015. gada sākumā.

Kopš 2011. gada pieaug noslēgto laulību skaits uz 1000 iedzīvotāju – no 5,2 laulībām 2011. gadā līdz 6,3 laulībām 2014. gadā. Samazinās šķirto laulību skaits – attiecīgi no 4,0 līdz 3,1 uz 1000 iedzīvotāju.