Drukāt šo lapu
17.06.2016 15:44

Ja vadītāju aptur Ceļu policija... Speciālista padomi

Autors  Guntars Laganovskis, lvportals.lv
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Ja vadītāju aptur Ceļu policija... Speciālista padomi Einārs Binders

"Labdien! Lūdzu, uzrādiet savu autovadītāja apliecību..." Nav iespējams iepriekš zināt, kā beigsies ar šādiem vārdiem sākusies saruna, taču, lai viss tās ietvaros notiekošais noritētu korekti, vislabākā garantija ir zināt un ievērot abu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

"Transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transportlīdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības." Šādi transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi īsi formulēti Ceļu satiksmes noteikumos, un to ievērošana ir galvenais priekšnosacījums, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām uz ceļa, ieskaitot darīšanas ar Ceļu policiju (CP).


Kādos gadījumos CP ir tiesības apturēt transportlīdzekli?

Likumā "Par policiju" minēti trīs gadījumi, kad policists drīkst apturēt transportlīdzekli: ja ar Valsts policijas vai reģionālās policijas pārvaldes priekšnieka parakstītu rīkojumu tiek organizētas iepriekš plānotas masveida autovadītāju pārbaudes; ja radušās pamatotas aizdomas par pārkāpumu ceļu satiksmē; veicot autopārvadājumu kontroli.

Praksē var būt gadījumi, kad autovadītājam šķiet, ka viņš apturēts nepamatoti, taču nav izslēgts, ka CP darbiniekam bijis pamats uzskatīt, ka noticis satiksmes noteikumu pārkāpums vai autovadītājs brauc nepārliecinoši, piemēram, vada auto reibumā, nav ieguvis tiesības, viņu piemeklējušas veselības problēmas. Tāpat CP darbinieks rīkosies, ja neredzēs automobiļa priekšējā logā tehniskās apskates uzlīmi.

Taču policistam jebkurā gadījumā ir jāspēj pamatot, kāpēc transportlīdzeklis apturēts, skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Kādās vietās un apstākļos CP ir liegts apturēt transportlīdzekļus?

Saskaņā ar noteikumiem "Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā" CP darbiniekam nav ļauts transportlīdzekļus apturēt vietās, kur tiem aizliegts apstāties un stāvēt, ceļa posmos ar ierobežotu redzamību, pirms pagrieziena, ceļa garenprofila lūzuma vietās, krustojumu robežās un citās vietās, kur tas apdraud satiksmes drošību.

CP darbiniekam ir aizliegts apturēt transportlīdzekli no pretējās kustības joslas, ja ceļam ir divas vai vairāk braukšanas joslas vienā virzienā. Izņēmums ir gadījums, ja autovadītājs ar savām darbībām apdraud satiksmes drošību.

Aizliegts apstādināt transportlīdzekļus, kuriem braukšanas laikā ir ieslēgti speciālie gaismas un skaņas signāli (operatīvos transportlīdzekļus), izņemot gadījumus, kad ir informācija par šo transportlīdzekļu nolaupīšanu vai izmantošanu noziedzīgu nodarījumu veikšanā, ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu vai ir pamatotas aizdomas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Kā identificēt CP darbinieku?

Ceļu policijas darbiniekam jābūt apģērbtam ceļu policijas vestē ar gaismu atstarojošām joslām. Policista identitāti apliecina dienesta apliecība, kuru pēc autovadītāja lūguma tam ir pienākums uzrādīt.

Kā jārīkojas CP darbiniekam, apturot transportlīdzekli?

Pēc transportlīdzekļa apturēšanas policijas darbinieks nekavējoties pienāk pie transportlīdzekļa vadītāja, sasveicinās, izskaidro transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu un pieprasa attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamos dokumentus. Pēc transportlīdzekļa vadītāja lūguma policists dara zināmu savu vārdu, uzvārdu, dienesta pakāpi un uzrāda dienesta apliecību. To paredz Ceļu satiksmes likuma 20.pants.

Vai CP darbinieks drīkst lietot spēku?

Saskaņā ar likuma "Par policiju" 12. pantu policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus, ir tiesības "prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus".

Savukārt šī likuma 13. pants paredz: "Policijas darbiniekam, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus (ķīmiskās vielas, priekšmetus vai mehānismus, kas paredzēti pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai, bet nav ieroči)", lai "pārtrauktu ļaunprātīgu nepakļaušanos likumīgām prasībām".

Praksē šādus līdzekļus policistam var nākties piemērot gadījumos, kad autovadītājs uzbrūk, mēģina aizbēgt, ieslēdzas savā mašīnā un sarunas ceļā nav pārliecināms pakļauties policijas darbinieku likumīgām prasībām, skaidro N. Krapsis.

Par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. pantu uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit eiro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Kādus dokumentus CP darbinieks drīkst pieprasīt, vai tie obligāti nododami viņam rokās? Kādas ir CP darbinieka tiesības satiksmes noteikumu pārkāpuma gadījumā? Kādos gadījumos CP darbiniekam ir tiesības evakuēt apturēto transportlīdzekli uz stāvvietu? Lasiet vairāk portālā lvportals.lv.